Środki ostrożności dotyczące użytkowania sprzętu AGD

Stosowanie

• Nigdy nie dotykaj urządzeń elektrycznych mokrymi rękami i bosymi stopami.

• Noś buty z gumową lub plastikową podeszwą podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza jeśli wchodzisz na betonową podłogę i na zewnątrz.

• Nigdy nie używaj uszkodzonego lub starzejącego się urządzenia, ponieważ może mieć pękniętą wtyczkę lub przetarty przewód.

• Wyłącz punkty zasilania przed odłączeniem urządzeń.

• Jeśli przewód urządzenia zostanie postrzępiony lub uszkodzony, przestań go używać. Nie używaj urządzeń z połatanymi przewodami.

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazdek elektrycznych w pobliżu zlewów kuchennych lub łazienkowych, wanien, basenów i innych mokrych obszarów.

Przechowywanie

• Unikaj ciasnego owijania przewodów elektrycznych wokół urządzeń.

• Zawsze upewnij się, że przewody elektryczne nie leżą na piecu.

• Trzymaj przewody z dala od krawędzi blatów, ponieważ mogą być łatwo osiągnięte przez małe dzieci lub zwierzęta.

• Trzymaj również kable z dala od miejsc narażonych na upadki, szczególnie w pobliżu wanien lub zlewów.

• Upewnij się, że urządzenia elektryczne nie są przechowywane w ciasnych miejscach i mają wystarczającą przestrzeń do oddychania.

• Nie umieszczaj urządzeń w pobliżu materiałów łatwopalnych.

11
2

Konserwacja

• Regularnie czyść urządzenia elektryczne, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i rozlanej lub spalonej żywności (w przypadku urządzeń kuchennych).

• Jednak podczas czyszczenia urządzeń nigdy nie używaj detergentów ani nie rozpylaj na nie środków owadobójczych, ponieważ mogą one spowodować pęknięcie i spowodować zagrożenie elektryczne.

• Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń. Zamiast tego skontaktuj się ze swoim zaufanym elektrykiem.

• Wyrzuć urządzenia zanurzone w wodzie i nigdy więcej ich nie używaj.

• Wyrzuć także wszystkie uszkodzone przedłużacze.

Twój dom może być bezpieczny przed wypadkami elektrycznymi, jeśli będziesz przestrzegać właściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji urządzeń elektrycznych. Postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami, aby upewnić się, że Twoja rodzina jest chroniona przed nieoczekiwanymi zdarzeniami.

33
44

Czas postu: Kwi-5-2021